จัดงานศพ

บทความ > ประวัติความเป็นมาของ ยาดมส้มโอมือชาววัง

ต้องขอบคุณท่านที่ท้วงติงเรื่องข้อมูลในบทความนี้ ขอบคุณที่ใช้ถ้อยคำได้สุภาพยิ่ง
บทความที่เราลงในเว็บเพื่อให้ความรู้กับผู้อ่าน  ไม่ได้เพื่อโฆษณาสินค้า  เพราะสินค้าที่ดีไม่จำเป็นต้องโฆษณา
เราเข้าใจผิดคิดว่าเว็บท่านเป็นผู้ผลิต เพราะดูราวกับว่าเป็น แต่เพิ่งสอบถามผู้ผลิต ท่านแจ้งว่าไม่มีเว็บ
จึงเป็นความเข้าใจผิดของเราเองในการใช้ข้อมูลสินค้าจากเว็บดังกล่าว
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เพราะปกติเราใช้ข้อมูลของผู้ผลิตในการแนะนำสินค้า  เราได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้ว

ความเป็นมาของยาดมส้มโอมือ

ยาดมส้มโอมือ
ทำมาจากเปลือกของส้มโอมือ ซึ่งมีเครื่องปรุงเสริมแล้วแต่ตำรับ มีกลิ่นหอมเย็นใช้สูดดม ทำให้เลือดลมไหวเวียนดี แก้อาการเป็นลม  ตำรับที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ ตำรับวังสวนสุนันทา  โดยเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ ท่านเป็นเจ้าจอมองค์รองสุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  (เจ้าจอมองค์สุดท้ายคือ เจ้าจอมแส บุนนาค) ท่านได้ทำยาดมส้มโอมือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นประจำ ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 5 สวรรคต ท่านย้ายมาอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และได้ถ่ายทอดวิธีการทำส้มโอมือนี้ให้แก่หลานๆ และข้าราชบริพารใกล้ชิด เพื่อใช้ทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัว สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ทางร้าน  Giftforheaven .com ต้องขอขอบพระคุณบุคคลใกล้ชิดของท่านที่ได้กรุณามอบส่งสินค้ามาให้เป็นกรณีพิเศษ   

 • ยาดมส้มโอมือ

ยาดมส้มโอมือ มีหลายตำรับ และหลายที่ทำเลียนแบบ  ขอให้สังเกตที่ตลับต้องหนักๆ เขียนว่า “ยาดมส้มโอมือตำหรับ เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์ (ในรัชกาลที่ 5 )" ฝาเป็นรูปพิณ และมีพระเกี้ยว อยู่บนเรือนพิณ ถ้าแกะออกมาดู จะเห็นห่อผ้า ถ้าไม่ใช่ห่อผ้าแต่เป็นห่อกระดาษ จะเป็นคนละตำรับ  บางอันที่เลียนแบบมา จะเบาๆ และไม่มีพระเกี้ยว หรือถ้ามี ที่รอบฝาจะไม่มีลายสลักชื่อว่า “ยาดมส้มโอมือตำหรับ เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์ (ในรัชกาลที่ 5 )"  หรือบางเจ้าก็พิมพ์ตัวหนังสือบนฉลากว่าตำรับหม่อมเจ้าสดับ ฯ เรียกได้ว่าทำเนียนกว่าของจริงมาก  ดังนั้นเวลาซื้อต้องแน่ใจว่าเป็นของแท้ แต่เราสามารถแยกของเลียนแบบและของแท้จากกลิ่นได้เช่นกัน  เพราะของเลียนแบบจะกลิ่นไม่หอมเท่า