จัดงานศพ

  หน้าหลัก > หนังสือ > การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
รหัีสสินค้า P005
ชื่อสินค้า การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
ราคา 25 บ.
สั่งซื้อจำนวน
อัน.
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ  ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล   ราคา 25 บาท พร้อมสติ๊กเกอร์และผูกริบบิ้นสวยงาม  หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นความพยายามเบื้องต้นในการนำเสนอวิธีการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยอาศัยหลักการทางพุทธศาสนา ทั้งนี้โดยมีประสบการณ์ของผู้รู้มาเป็นตัวอย่างประกอบ