จัดงานศพ

  หน้าหลัก > โกศเบญจรงค์ > โถเบญจรงค์ขนาด 6 นิ้ว
รหัีสสินค้า DVD001
ชื่อสินค้า โถเบญจรงค์ขนาด 6 นิ้ว
ราคา 1,250 บ.
สั่งซื้อจำนวน
อัน.
ขนาด 5 นิ้ว ราคา 650 บาท
ขนาด 7 นิ้ว ราคา 1750 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 2700 บาท
ขนาด 9 นิ้ว ราคา 4500 บาท

โถใหญ่ในภาพคือขนาด 8 นิ้ว. เทียบกับขนาด 5 นิ้ว