จัดงานศพ

  หน้าหลัก > สังฆทาน > ผ้าไตร จีวร สบง
รหัีสสินค้า M026
ชื่อสินค้า ผ้าไตร จีวร สบง
ราคา 170 บ.
สั่งซื้อจำนวน
อัน.

ผ้าไตรครอง โทเร ราคาเริ่มต้น 890 บาท
ผ้าไตรอาศัย โทเร ราคาเริ่มต้น 500 บาท
ผ้าไตรคครอง มัสลิน ราคาเริ่มต้น 1300 บาท
ผ้าไตรอาศัย มัสลิน ราคาเริ่มต้น 700 บาท
ผ้าสบง โทเร เริ่มต้น 170 บาท 
ผ้าสบง มัสลิน เริ่มต้น 280 บาท